Form 4 to Form 6

A good look at the statistics of how few of the students that pass the Form IV exam actually make it to sitting the Form VI exam. It also sheds some light on the misleading 78% pass rate. It is nice to see a quantitative look at the exam statistics. The full article onĀ The Citizen

One Reply to “Form 4 to Form 6”

  1. George Washington Secondary School iliyopo Westland Makongo Juu – Dar es Salaam, ina watangazia nafasi za Masomo, Kidato cha I, II, III, na cha IV kwa Mwaka wa Masomo 2013, Shule ipo mahali tulivu, salama na Walimu Bora na Wito wa kukufundisha ama kumfundisha kijana wako kwa gharama nafuu, Ada yetu kwa Mwaka ni Tshs. 360,000/= Wahi usajili umeanza!

Comments are closed.